Ćwiczenia CBŚP [WIDEO]

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji realizują cykl szkoleń specjalistycznych w ramach projektu szkoleniowego pt.: „Taktyka CBŚP w sytuacji kryzysowej powstałej w wyniku aktywności terrorystycznej”, finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W szkoleniach biorą udział policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy zajmują się zatrzymywaniem szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz funkcjonariusze Policji słowackiej z komórki bojowej z NAKA (Národná Kriminálna Agentúra).

Cykl szkoleń jest realizowany na terenie Polski oraz poza granicami kraju przez międzynarodowy zespół instruktorów. Większość prowadzonych szkoleń, z uwagi na tematykę i przekazywaną wiedzę jest realizowana w trybie niejawnym (w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnej).

Źródło: policja.pl

fot.wideo: tamże