Policyjne wietrzenie magazynów. 55 sztuk broni zmieniło właściciela [GALERIA]

55 egzemplarzy broni krótkiej i długiej przekazali w minionym tygodniu mazowieccy policjanci z Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP zs. w Radomiu do Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach.

Broń palna (pistolety, sztucery, dubeltówki, pistolety gazowe oraz kniejówka) znajdowała się w depozycie Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu ze względu na zdeponowanie jej przez osoby, którym cofnięto pozwolenie na posiadanie broni lub śmierci uprawnionych do jej posiadania. Zrzeczenie się przez właścicieli przysługującego prawa rzeczowego na rzecz skarbu państwa umożliwiało zwiększenie zasobów muzeum. Współpraca Policji z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury umożliwi dalsze powiększanie zbiorów muzealnych.

W przekazaniu broni Mariuszowi Murawskiemu, Dyrektorowi Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej uczestniczył insp. Jakub Gorczyński, pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Muzeum, do którego trafiła broń aktualnie posiada eksponaty związane z historią militarną.

Źródło: policja.pl

fot.tamże